Malaysians Against Pornography

(MAP)

Pengenalan

Fokus utama MAP adalah pendidikan dan advokasi berkaitan bahaya pornografi. Capaian terhadap bahan pornografi yang mudah dan meluas kesan daripada kemajuan teknologi, dipercayai turut menyumbang kepada peningkatan gejala sosial dan seksual.

Pencegahan boleh dilakukan melalui pengetahuan yang jelas berkaitan kesihatan seksual serta kesan dan bahaya pornografi ke atas individu mahupun masyarakat. Advokasi yang dilakukan adalah melalui pelbagai modul pendidikan yang memfokuskan kepada pelbagai golongan sasar serta golongan umum.

Kesedaran untuk membendung masalah pornografi memerlukan kerjasama yang padu daripada semua lapisan masyarakat. Aspirasi MAP agar semua lapisan masyarakat tampil menyumbang tanpa mengira jantina, agama dan bangsa bagi menangani masalah pornografi yang semakin menular dalam kalangan masyarakat Malaysia.

Visi Kami

MASYARAKAT MALAYSIA BEBAS ANCAMAN PORNOGRAFI

Misi Kami

Malaysian Against Pornography MAP
Mewujudkan kesedaran

yang tinggi dalam kalangan masyarakat tentang bahaya pornografi melalui pendekatan yang rahmah.

network_malaysiansagainstpornography

Membina jaringan

yang padu dengan institusi berkaitan.

call_malaysiansagainstpornography

Memudahcara saluran khidmat professional

kepada individu yang terkesan untuk mendapatkan akses intervensi.

masyarakat_malaysiansagainstpornography

Menjadi pakar rujuk professional

bagi isu pornografi, pendidikan seksual dan reproduktif.

penyelamat_malaysiansagainstpornography

Menjadi kumpulan advokasi

kepada penggubalan polisi dan penguatkuasaan undang-undang pornografi.

Kumpulan Sasaran

kanak-kanak_malaysiansagainstpornography

KANAK - KANAK

remaja_malaysiansagainstpornography

REMAJA

ibubapa_penjaga_malaysiansagainstpornography

IBUBAPA / PENJAGA

pengajar_malaysiansagainstpornography

PENGAJAR

ngo-go_malaysiansagainstpornography

NGO / GO

Jaringan

Kerjasama

jaringan_kerjasama_malaysiansagainstpornography
0
PESERTA
0
PROGRAM
0
CAWANGAN
0
NEGERI